Kahraman Bizleriz

AŞK İLE DOLUNCA GÖNÜLDE KUTU KAHRAMAN BİZLERİZ , ATARIZ ŞUTU

Gönül bir kabedir, çıkar putunu
Sevgi ile doldur gönül kutunu
Zalim nefse atıp, her dem şutunu
Dünyanın galibi sensin ey gönül ?